Tiny house

Tiny House
Tiny House5

De vraag naar Tiny Houses is de laatste jaren enorm gestegen. Er is veel aandacht voor deze nieuwe woonvorm. Lage kosten, vrijheid, eenvoudig en duurzamer leven zijn de belangrijkste redenen dat mensen kiezen voor een Tiny House. Ook het sociale aspect is voor bewoners van een Tiny House een belangrijke overweging. Gemeentes maken steeds vaker een plek voor Tiny Houses waar mensen in een kleine gemeenschap samen kunnen leven.

De Tiny Houses moeten vaak voldoen aan het bouwbesluit. Wij kiezen voor duurzame materialen en energiezuinige oplossingen. Duurzaam bouwen is voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn daarbij heel goed op de hoogte van de eisen die het bouwbesluit stelt aan een Tiny House. Alleen een zeer goed geïsoleerd Tiny House voldoet aan deze normen.